Jolánka néni és a margaréta

Amikor bevettem a kanyart semmi különöset nem láttam. A mellettem ülő kislányom mégis elkezdett visítani. Azt hittem valami nagy baj van. Aztán ragyogó szemmel közölte: pipacs. Megjelentek a pipacsok! És margaréta is van! Néha az őrületbe kerget. Nem tudom mikor van baj és mikor örül. Olyan közel áll a kettő kifejezésben.
Amikor behajoltam a rejtőzködő pipacs után megláttam a margarétát is. Aztán még egyet és még egyet... Eszembe jutott Jolánka néni.

Jolánka néni a második padban ült - mindig. Komoly volt és merengő. Különös kapcsolatban volt az Istennel. Jézussal is.

Pünkösdi pásztorlevél„Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: 
Térjetek meg és veszitek a szentlélek ajándékát”

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!
Pünkösd a közösség, a gyülekezet, a keresztény anyaszentegyház ünnepe! Pünkösd emlékeztetés
és figyelmeztetés, hogy csak együtt, közösségben tudjuk megtapasztalni igazán a lélek megelevenítő erejét. Olyan ez, mint az éneklés.