Anyák napja

A mellékelt verset Gábos, született Mester Erzsébet édesanyja szavalta el 1937-ben, anyák napján. 
80 évvel később, ugyancsak anyák napján elhangzott ez a vers a templomban. Csak úgy - szeretetből, fűzte hozzá Erzsi néni. S ebben benne volt minden: tisztelet, hála, köszönet...

Isten éltesse az Édesanyákat!

Kötőjel - neked is van?

Nemrégiben egy újság szalagcíme ezt hirdette: "Egy hiányzó kötőjelet okolnak a rakéta meghibásodásáért."
Nehéz volt elhinni, hogy egy számítógépes kiolvasásban egyetlen kis kötőjel tönkretehet egy óriási, erős rakétát.
Lehet, hogy hallottad már a régi mondást: "Egy szög miatt elveszett egy patkó, egy patkó miatt elveszett egy ló, egy ló miatt elveszett egy lovas, egy lovas miatt elveszett egy csata, egy csata miatt elveszett a háború". Más szóval, a háború elvesztése összekapcsolható volt egy szög elvesztésével.
 
Nyilván ez lehetett itt is a helyzet. A szóban forgó napon egy tizennyolcmillió dolláros amerikai Atlas rakétával hajtott Venus űrszonda indító eszköz tönkrement, mert hiányzott egy kötőjel egy számítógépes egyenletből.
Richard Morrison NASA-hivatalnok elmondta az esetet vizsgáló Hazai Űrbizottságnak, hogy a hiányzó kötőjel egy matematikai félreértéshez vezetett.
Morrison így nyilatkozott: "A kötőjel jelzi az űrsiklónak, hogy hagyja figyelmen kívül a számítógép által táplált adatokat, amíg a radarkapcsolat helyre nem áll. Ha ez a kötőjel kimarad, téves információ lesz betáplálva az űrsikló szabályzórendszerébe. Ebben az esetben a számítógép azt táplálta be, hogy élesen balara, orrot le, a jármű pedig engedelmeskedett."
Hogy ki hagyta ki a kötőjelet? Morrison vagy nem tudta, vagy nem akarta megmondani, de úgy vélte, hogy valamelyik többdiplomás, magasabb beosztású tisztségviselő lehetett, akinek PhD-je van űrnavigációból.
 

Van egy kötőjel, aminek ott a helye a te életedben is. Nem tűnik soknak, de nélküle karambolozhatsz. Ez a kötőjel a csendesség Istennel. Idő az imádkozásra, Isten Igéjének olvasására, Isten hangjának meghallására. Ha mélyül a kapcsolatod Istennel, akkor a családi, baráti, emberi kapcsolataid is jobbá válnak.
Csak pár perc mindennap!

Húsvéti pásztorlevél - 2017


"a Lélek az, aki életre kelt (…) azok a beszédek,

amelyeket én szóltam nektek: Lélek és élet”.

(Jn 6,63)
Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim! Húsvét a keresztény világ nagy ünnepe, bár az ünnep időpontját illetően a Jézus tanítását őrzők világa két részre szakadt: keleti és nyugati kereszténységre. Ez azonban nem csökkenti az ünnep jelentőségét, mert húsvét üzenete ma is feltölti emberi életünket: megelevenít, biztat, reménységgel tölt el. A keresztények, együtt vagy külön, azt ünneplik, hogy Jézus kiszélesítette az ember látószögét, magasabb szintre emelte az ember életét; a szűk földi korlátok közé szorított ember előtt felmutatta az örökkévalóságot, az örök élet örömét, Isten ajándékát a benne hinni tudó embernek. Olyan magasságokat mutatott meg, és olyan magasságokba emelt bennünket, melyek eszményként a mában élő ember számára is utat mutatnak. Jézus nem a haragvó Istent békítette ki, hanem a gyarlóságaival, bűneivel vergődő embert emelte fel a szeretet Istenének magaslatára. Ezért húsvét a hit ünnepe, mely győzelemről, diadalról szól. Péter kételkedő döbbenettel hajol az üres sír fölé, s talán az a gondolat jut először eszébe, hogy hogyan lesz tovább, de lelkének teljes szeretetével vallja: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged”. (Jn 21,17)

Virágvasárnapra

"Isten szavát meghallgassuk
Parancsait megfogadjuk,
Áhitatos hittel valljuk,
Segítségre őtet hívjuk.

Őrizkedjünk a vétektől,
Mindenféle tévelygéstől,
Emberi sok szerzésektől,
Mert elvonnak Istenünktől."
(124 ének)