Advent második vasárnapjára

Szabó T Anna: GYERTYA


Kis koszorún gyertya ég –
üljük hát körül!
Ennyi tűz is épp elég
annak, ki örül!

Jó, hogy senki nem siet,
lassú este lett,
gyertyafényben itt ülök
én is veletek,

szemünk egymást tükrözi,
fény a közepe,
beszélgetős vacsora –
nincs vége sose.


Ünnep lett a pillanat,
kis láng-hozta fény –
legyen gyertya máskor is az
asztal közepén!

Advent első vasárnapjáraBúcsúzik november, kopogtat december,
a Remény csillaga ragyog a szemekben.
Ahogy a Megváltó érkezését várták,
úgy várja mindenki szíve titkos vágyát.


Jöjj el hát, oly rég várt békesség, szeretet,
tedd te boldogabbá a jó embereket ...
Tisztítsa meg lelkünk az ünnep várása,
a frissen hullott hó, karácsony varázsa...


Felejtsünk haragot, sértődést, bánatot,
tanuljunk Jézustól sok-sok alázatot ...
Tanuljuk meg tőle, mi a megbocsájtás,
ne legyen közöttünk veszekedés, bántás …


Adventnek idején győzzön a Szeretet,
tegyük boldogabbá, aki velünk lehet ...
Fedje be a rosszat csillogó hólepel,
hiszen decemberben minden szív ünnepel.Ajándékba idén adj forró ölelést,
lelket melengető, erőt adó reményt ...
Ne legyen szívünkben fájdalom és ború,
legyen a karácsony Szeretetkoszorú ...

Zsinati állásfoglalás a házasság és család tárgyában

A közelmúltban több társadalmi, közjogi és erkölcsi témájú vita tárgyát képezte a házasság és a család kérdésköre. A Magyar Unitárius Egyház Zsinata az alábbiak szerint foglalja össze a házasságról és családról vallott többségi felfogását, természetesnek tartva az egyháztagok szabad véleménynyilvánításhoz való jogát.
A Magyar Unitárius Egyház keresztény egyházként éli meg hivatását: Isten és ember szolgálatát. Az Egyház házassági megáldásban a közjogilag érvényes házasságkötést részesíti, amelyet egy nő és egy férfi önként vállalt szeretetközösségének tekint.
A család alapja a házasság, valamint a szülők és a gyermekek szeretetközösségi kapcsolata. A családban Isten teremtői szándéka és gondviselése nyilvánul meg. A család a társadalom, a nemzet és az egyházi közösség legfontosabb megtartó intézménye, és mint ilyen, megkérdőjelezhetetlen alapérték. A család keresztény
eszményének megóvása és értékeinek érvényesítése egyházi kötelességünk.
Az Egyház küldetésének tekinti a házasságkötés és a házasságon belüli gyermekvállalás szorgalmazását, a gyermekek megfelelő családi nevelésének a támogatását, a családon belüli szeretetviszony fennmaradásának az elősegítését.
A társadalomban tevékenykedve az Egyház tudatában van annak, hogy a családi együttélés társadalmi valósága szélesebb a fenti meghatározásnál sokan más formájú szeretetközösségben élnek kényszerűségből vagy szabad választásból. Az Egyház –
hivatásának megfelelően – mindenki felé szeretettel és segítő szándékkal fordul.
A Zsinat a gondviselő Isten áldását kéri a házasságokra, a családok életére, egyházunkra, nemzetünkre és minden emberre!
Ürmös, 2017. október 28.
A Magyar Unitárius Egyház Zsinata

Dávid Ferencre emlékezve

Dávidnak lelke suhan most itt át ...
S mindnyájunkon végig tekint ...
Küzdelmes élete ragyog reánk
s vallásos életre tanít.

Ellene támadt az egész világ,
de a szent eszmék mellett ő megállt.
S mártír koszorú lett ékessége,
és sohasem, sohasem fogy el a fénye.

Óh, milyen drága, szent nekünk e múlt,
öröm és bú kapcsol hozzá.
Az eszmék fényétől ragyog az út,
s ezen megyünk mi is tovább.

A mi sorsunk is emberi küzdelem,
de gyermekit Isten nem hagyja el.
S megyünk tovább merre az út viszen,
megsegít minket mindig az egy Isten.

Dávidnak lelke suhan most itt át,
S glóriás arca ragyog reánk.
Reánk, kiket hitre megtanított,
szent biztatással mosolyog.

Soha el ne csüggedj, mindig csak higgy!
Küzdj, remélj, szeress s Isten megsegít!
Csak arra kérd Istent, égi Urad,

Mindenható, mindenható, óh, el ne hagyj!