Pünkösdi pásztorlevél


Foto: Újvárosi Katalin
”Amikor eljött a pünkösd napja és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen" (Ap Csel 2,1).

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!
Az Apostolok Cselekedetei írója így vall az ünnepről: ”amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen”(Ap Csel 2,1). Ez a vallomás a jelenben elő ember számára szinte hihetetlennek hangzik. Hol vagyunk mi ettől, mai keresztények? Hiszen azt látjuk és tapasztaljuk nap, mint nap, hogy ebben a széttöredezettségben ritkán, nagyon ritkán tudunk mi együtt lenni és együtt gondolkozni.
Hangoztatjuk ugyan a keresztény egységet, de közben minden keresztény felekezet a maga igazságát emeli ki a többi ellenében. Egymás fölé vagy egymás elé akarjuk igazságainkat helyezni, feledve a Mester tanítását, figyelmeztetését. Soha nem volt ekkora igénye a keresztény embernek az egységre, mint a jelenben. Külső és belső erők, egyéni, gazdasági és politikai érdekek egymásnak feszülve morzsolnak fel, vernek szét közösséget, családot, nemzetet. A több mint kétezer éves keresztény történelemben soha nem volt ekkora szükség az egymásra figyelésre, az egységre, az egymás mellett való megmaradásra, mint most. Itt nálunk Erdélyben, de a keresztény Európában is ez az egyik leégetőbb feladat, hogy egységben maradva törekedjünk élni, dolgozni és építeni Istenországát.

Mit szeretnél Istentől kapni?

Egy tanítónő arra kérte kisdiákjait, hogy írjanak fogalmazást arról, hogy mit szeretnének Istentől kapni. A gyerekek le is írták kívánságaikat. A pedagógus este javította ki a dolgozatokat. Az egyik kis tanonc olyan megható kéréssel fordult Istenhez, hogy a tanítónő elsírta magát. A férje, aki éppen akkor ért haza, megdöbbenve látta, hogy felesége sír.
- Mi történt, mi bánt?– kérdezte.
- Olvasd el ezt a fogalmazást, az egyik diákom írta. – felelte.
A fogalmazásban ez állt:
Uram, ma este kérlek tégy meg valami különlegeset nekem: változtass televízióvá, mert így megbecsült tagja lennék a családnak, hiszen a szüleim így folyamatosan rám figyelnének. Ha ezt teljesíted nekem, akkor több órát csak velem fognak foglalkozni. Én leszek a figyelem középpontjában, így el tudom mondani azt, amit akarok, anélkül, hogy félbeszakítanának. A televízió különleges helyet foglal el a családunk életében, édesapám mikor hazaér a munkából, csak vele foglalkozik, még akkor is, ha fáradt. Én nem vagyok ilyen szerencsés, édesanyám akkor sem kérdi meg, hogy vagyok, ha látja, hogy van valami baj, mert letörtnek és szomorúnak látszom. Nem szeretem ha levegőnek néznek, arra vágyom, hogy velem is foglalkozzanak. Istenem, talán nem kérek sokat, csak annyit kérek, hogy lehessek én a televízió helyében.”
Ekkor a tanítónő férje azt mondta: - Istenem, szegény gyermeknek milyen szívtelen szülei vannak. A tanítónő kisírt szemmel közölte: - Ezt a fogalmazást a fiunk írta.


Anyák napja

A mellékelt verset Gábos, született Mester Erzsébet édesanyja szavalta el 1937-ben, anyák napján. 
80 évvel később, ugyancsak anyák napján elhangzott ez a vers a templomban. Csak úgy - szeretetből, fűzte hozzá Erzsi néni. S ebben benne volt minden: tisztelet, hála, köszönet...

Isten éltesse az Édesanyákat!

Kötőjel - neked is van?

Nemrégiben egy újság szalagcíme ezt hirdette: "Egy hiányzó kötőjelet okolnak a rakéta meghibásodásáért."
Nehéz volt elhinni, hogy egy számítógépes kiolvasásban egyetlen kis kötőjel tönkretehet egy óriási, erős rakétát.
Lehet, hogy hallottad már a régi mondást: "Egy szög miatt elveszett egy patkó, egy patkó miatt elveszett egy ló, egy ló miatt elveszett egy lovas, egy lovas miatt elveszett egy csata, egy csata miatt elveszett a háború". Más szóval, a háború elvesztése összekapcsolható volt egy szög elvesztésével.
 
Nyilván ez lehetett itt is a helyzet. A szóban forgó napon egy tizennyolcmillió dolláros amerikai Atlas rakétával hajtott Venus űrszonda indító eszköz tönkrement, mert hiányzott egy kötőjel egy számítógépes egyenletből.
Richard Morrison NASA-hivatalnok elmondta az esetet vizsgáló Hazai Űrbizottságnak, hogy a hiányzó kötőjel egy matematikai félreértéshez vezetett.
Morrison így nyilatkozott: "A kötőjel jelzi az űrsiklónak, hogy hagyja figyelmen kívül a számítógép által táplált adatokat, amíg a radarkapcsolat helyre nem áll. Ha ez a kötőjel kimarad, téves információ lesz betáplálva az űrsikló szabályzórendszerébe. Ebben az esetben a számítógép azt táplálta be, hogy élesen balara, orrot le, a jármű pedig engedelmeskedett."
Hogy ki hagyta ki a kötőjelet? Morrison vagy nem tudta, vagy nem akarta megmondani, de úgy vélte, hogy valamelyik többdiplomás, magasabb beosztású tisztségviselő lehetett, akinek PhD-je van űrnavigációból.
 

Van egy kötőjel, aminek ott a helye a te életedben is. Nem tűnik soknak, de nélküle karambolozhatsz. Ez a kötőjel a csendesség Istennel. Idő az imádkozásra, Isten Igéjének olvasására, Isten hangjának meghallására. Ha mélyül a kapcsolatod Istennel, akkor a családi, baráti, emberi kapcsolataid is jobbá válnak.
Csak pár perc mindennap!